PRESS

DEGEBERGA TRAKTOR & MOTORTRÄFF

6-7 JULI 2019

DEGEBERGA TRAKTOR & MOTORTRÄFF 2019


Den 6-7 juli 2019 kommer veterantraktorerna och tändkulemotorerna åter till hembygdsparken i Degeberga för en tvådagars ”Traktor- och motorträff”. Bakom den mycket uppskattade träffen

står Traktorvännerna tillsammans med Gärds Härads Hembygdsförening, Tändkulans vänner

samt ett 10-tal veteranklubbar.


Traktor- och motorträffen arrangeras i den inbjudande hembygdsparken som ligger på Trollemöllavägen i Degeberga och är granne med Degeberga stugby och Forsakar.

Degeberga ligger 26 km söder om Kristianstad längs väg 19 mot Tomelilla.


Utöver utställningen av veterantraktorer, motorer, ångmaskiner/lokomobiler och andra veteranfordon finns i parken även utställningar såsom vagnmuseum, gammal lanthandel, skolsal, stugor och vagnmakeri med guider, café och mycket annat.


För mer information om Degeberga och boende i trakten se www.degeberga.tv.


Intresserade utställare ska anmäla sig senast söndagen den 24 juni till Lennart Persson på info@degeberga.tv eller telefon 070-794 58 28. Hemsida www.degeberga.tv eller www.veterantraktorsidan.se


Gärds Härads Hembygdsförening

Trollemöllavägen 25

297 94 Degeberga

Mail: hembygdsforen.g@telia.com

Hemsida: www.hembygd.se/gards-harads